เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๕ พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบกตรวจเยี่ยมระบบและพื้นที่โรงประกอบเลี้ยง ณ อาคารผลาสินธุ์ ชั้น ๒ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเป็นอย่างดี