“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทยในปีนี้

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คิดดี Kid’s Day by ARMY 65” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี นักเรียนพยาบาล สาธิตขั้นการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ให้น้องๆได้รับชม ผ่าน Facebook เพจ กรมกิจการพลเรือนทหารบก

ซึ่งกิจกรรมวันเด็กรูปแบบออนไลน์ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอีกด้วย