พ.อ.หญิง อายุพร ประสิทธิเวชชากูร และ พ.ท.หญิงอารีย์ เสนีย์ เป็นผู้แทนหน่วย วพบ.เจ้าร่วมประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนนโยบายการศึกษาของ ทบ.พ. ศ. 2560 ถึง 2564 และชี้แจงนโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.พ. ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 -17 ธ.ค.64 ณโรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี