วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีสวดพุทธมนต์ โดยมีพลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธี เพื่อถวายถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า