พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยมี พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และในการนี้ท่าน ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ปาฐากถาพิเศษ เรื่อง ” PDPA and Cybersecurity in Health care ” พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก ,คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ,แพทย์,พยาบาล,นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาล เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564