วันที่ 29 พ.ย.64
พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนพยาบาล ให้การต้อนรับ คุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ รองประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะผู้แทนจากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 60 เครื่อง