วันที่ 29 พ.ย.64
พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผอ.วพบ. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญร่วมใจ สายใย วพบ. ต้อนรับนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 58 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40