ขอแสดงความยินดีกับ พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทลัยพยาบาลกองทัพบก ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น” สาขาการศึกษาพยาบาลผู้บริหารการศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบโดย ร้อยตำรวจเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน อังสุโรจน์ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก