เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 เวลา 1054 – 1200 จก.ยศ.ทบ. เยี่ยมชม “การฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์” ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี ผอ.วพบ. คณาจารย์ และ นรพ.ให้การต้อนรับ ซึ่งการฝึกฯ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด ให้กับ นรพ. ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 55 จำนวน 100 นาย การฝึกฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64 โดยเป็นการฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลทหารในสถานการณ์เสมือนจริง (Scenario-based training)
เพื่อพร้อมตอบสนองภารกิจ พบ. เมื่อสำเร็จการศึกษา ตามอัตลักษณ์พยาบาลทหารบก