ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ประธานกลุ่มบริษัท บี.กริม) คุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และพบนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 57 ผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ โดยมี พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนพยาบาล ให้การต้อนรับ และได้นำชมอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และรับชมพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564