วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 60 ปี ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารไทย-สหรัฐอเมริกา ณ พระราชวังพญาไท และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม “AFRIM 60th Anniversary Summit” ณ โรงแรมบางกอก แมริออท สุรวงศ์