วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 0800-1600 น. พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผอ.วพบ.พร้อมคณาจารย์ภาควิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน ได้เดินทางไปเยี่ยมขอบคุณสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี และผอ.รพ. สต.ใน อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของ นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 55 และแสดงความขอบคุณพี่เลี้ยงผู้นิเทศ จาก รพ. สต ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยให้ความรู้และเป็นแหล่งฝึกที่ดีแก่ นรพ.ปี 4 ของ วพบ.ทุกปีตลอดมา
ในการนี้ท่านพัชรวัฒน์ พัชรเกียรติกนก สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรีได้มอบ ของที่ระลึกแสดงความยินดีให้แก่ พล.ต.หญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก