เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2564 พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้มอบหมายให้พลตรีรังษี ธีระศิลป์ เป็นผู้แทน เพื่อแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แก่ พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเข้าร่วมรับมอบของที่ระลึก

พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. สายสมร เฉลยกิตติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผู้บริหาร และคณาจารย์ วพบ. รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีแก่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นอย่างยิ่ง