วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความยินดีกับพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สายสมร เฉลยกิตติ ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก