เอกสารเกี่ยวกับการทำสัญญา นรพ. ประเภท ทุนส่วนตัว และทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
open chat line นรพ. (ทำสัญญา)