วพบ.จัดให้มีการคัดเลือกและมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่น ประจำปี 2564 ในวันครบรอบวันสถาปนา วพบ. 19 ส.ค.64 โดยมีการคัดเลือกใน 3 สาขา คือ
1.สาขาเกียรติคุณ
2.สาขาการบริหารดีเด่น
3.สาขาการพยาบาลดีเด่น
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจึงมห้ศิษย์เก่าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารเพื่อคัดเลือก ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่น ประจำปี 2564 โดยดาวน์ฏหลดได้ จากลิงค์ด้านล่างนี้

**ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเรื่อง การคัดเลือกและมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่น ประจำปี 2564

**แบบเสนอชื่อผู้รับรางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่น ประจำปี 2564