วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย – หญิงเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 58

ตั้งแต่ วันที่ 4 ม.ค. 64 – วันที่ 26 เม.ย. 64

และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 40

ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64 – วันที่ 4 มิ.ย.64

สมัครได้ที่ www.rtanc.ac.th หรือ http://rtanc.thaijobjob.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2763-3557, 0-2763-3554
(ในเวลาราชการ)

0-2354-7834, 0-2763-4232 (นอกเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศการรับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 40 ปีการศึกษา2564

ระบบรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่่นที่ ๕๘

ระบบรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ ๔๐