เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 พ.อ.หญิง พรรณี ปานเทวัญ ผอ.กปค.วพบ. และคณะอาจารย์ วพบ. ได้นำ นรพ. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 57 เข้ารับการฝึกอบรมรายวิชา วทศท 101 การฝึกทหารเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 – 13 พ.ย. 63 ณ รร.จปร. อ.เขาชะโงก จว.นครนายก