วันที่ 26 พ.ค. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1-1 (เลขประจำตัว 100003-100346)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1-2 (เลขประจำตัว 100350-100902)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1-3 (เลขประจำตัว 100907-101238)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1-4 (เลขประจำตัว 101245-101622)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1-5 (เลขประจำตัว 101629-101895)

วันที่ 27 พ.ค. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2-1 เลขประจำตัวผู้สมัคร (101896 – 102055)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2-2 เลขประจำตัวผู้สมัคร (102058 – 102214)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2-3 เลขประจำตัวผู้สมัคร (102216 – 102354)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2-4 เลขประจำตัวผู้สมัคร (102356 – 102524)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2-5 เลขประจำตัวผู้สมัคร (102532 – 102745)