ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พฤษภาคม 07, 2020 / by / 0 Comment

การเตรียมตัวสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่น 57

รายงานตัวลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก โดยการ Scan QR Code ด้านล่างนี้ หรือทางลิงค์ shorturl.at/uxLU5

แบบสอบถามเพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็น นรพ.รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2563 (กำหนดส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 23.59 น.)

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดการตรวจร่างกายสำหรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 – 27 พ.ค. 2563 (ห้องสอบเรียงตามหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร)


About the Author