วพบ. รับการตรวจเยี่ยม เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ของสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มีนาคม 04, 2020 / by / 0 Comment

วพบ.รับการตรวจเยี่ยม เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ของสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก


About the Author