ผอ.ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ.

พฤศจิกายน 29, 2019 / by / 0 Comment

พล.ท. ชาญชัย  ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ. ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๔๐๐ น.


About the Author