ผอ.วพบ.และคณะผู้บริหาร วพบ.เข้าร่วมพิธีตักบาตรฝ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตุลาคม 13, 2019 / by / 0 Comment
REVIEW OVERVIEW
0
0

ในวันที่13ต.ค.62 ท่าน ผอ.วพบ.และคณะผู้บริหาร วพบ.เข้าร่วมพิธีตักบาตรในกิจกรรม บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งเทวราขสภารมย์ พระราชวังพญาไท

About the Author