ขอแสดงความยินดีกับท่าน พลตรีหญิงอัจรา อุไรเลิศ

สิงหาคม 22, 2019 / by / 0 Comment

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พลตรีหญิงอัจรา อุไรเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในหน้าที่การงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีกำหนดการเข้ารับรางวัลในวันที่ 8 ก.ย. 2562 นี้


About the Author