ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๘

รายละเอียดการทำสัญญา นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓๘