กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

กันยายน 21, 2018 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๕๒๐ นาย


About the Author