พิธีสงฆ์และปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบ 55ปี 15 ส.ค.61