พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

กันยายน 26, 2017 / by / 0 Comment

พิธีไหว้ครู และกิจกรรมกตเวทิตา น้อมวันทาบูชาครู ประจำปี 2560 ในวันที 7 กันยายน 2560 . ณ อาคารกองการศึกษา ชั้น 7

 
     
     
center center

About the Author