ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ 54                                                    วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบรั้ว วังพญาไท และจัดพิธีสงฆ์ขึ้น                โดย พลโท สาโรช เขียวขจี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็นประธาน 

ในวันที่18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

 


IMG_3491
        วันสถาปนา วพบ._170818_0240
วันสถาปนา วพบ._170818_0229   วันสถาปนา วพบ._170818_0173
 วันสถาปนา วพบ._170818_0130    วันสถาปนา วพบ._170818_0100
 วันสถาปนา วพบ._170818_0076    วันสถาปนา วพบ._170818_0195

ชมเพิ่มเติมคลิกที่นี่