พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานการประชุมมสภา วพบ.ครั้งที่ 1/2560


ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา13.30 น. ณห้องประชุมชั้น 2 กอ.001