พลตรีหญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ ผอ.วพบ. และคณะอาจารย์ วพบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติงาน วิชา วทฉป 412 ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด สำหรับ นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 50 ณ แหล่งฝึก รพ.อานันทมหิดล จว.ลพบุรี และ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี ในวันที่ 6 ก.พ. 60 และ 7-8 ก.พ. 60002 001