พิธีมอบหมวกพยาบาล นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 52 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น7 กองการศึกษาUntitled-1