เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 เนื่องในวันกองทัพไทย พลอากาศตรี ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้แทนสี่เหล่าทัพ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของขวัญ ให้แก่ผู้ป่วย