วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความยินดีกับ พยาบาลทหารบกรุ่นที่ 48จำนวน 76นาย ที่ได้รับพระราชทานยศ เป็น ว่าที่ร้อยตรีและ ว่าที่ร้อยตรีหญิงหญิง เหล่าทหารแพทย์
โดย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

ประดับยศ3