กองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประกอบอาชีพให้แก่ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 33 ณ ห้องกิจกรรมพัฒนานักเรียน อาคารกองการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายน 58

แนะแนว2