หมวดหมู่: ข่าวและกิจกรรม

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ จากการชมภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ “เส้นทางเกียรติยศ” และ พระมหาชนก แก่นักเรียนและบุคลากร ภายใต้โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจก…

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมผู้บังคับบัญชา และคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมแสดงความยินดีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่พยาบาลทหารบก รุ่นที่ 54 และ 55

พลโท วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย…

กรมแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ สวนโรมัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบ…