หมวดหมู่: เรื่องที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนพยาบาล รุ่นที่ 59 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์สำหรับก…

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คุณหญิง ทิพาวดี เมฆสวรรค์ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และพบนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 57

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ปร…

ขอแสดงความยินดีกับ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สายสมร เฉลยกิตติ ที่ได้รับ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ…

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ วพบ.

กิจกรรมมอบเกียรติบัต…