เรื่องที่น่าสนใจ

ขอแสดงความยินดีกับ พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สายสมร เฉลยกิตติ ที่ได้รับ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ…

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ วพบ.

กิจกรรมมอบเกียรติบัต…