0

ขอแสดงความยินดีตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

กรกฎาคม 13, 2018 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับ พ.ท.หญิง ผศ.ดร.ปราณี อ่อนศรี และ พ.ต.หญิง ผศ.ดร.องค์อร ประจันเขตต์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE