ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดฯ ทดสอบสมรรถภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

พฤษภาคม 03, 2019 / by / 0 Comment

รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดฯ ทดสอบสมรรถภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

READ MORE

การตรวจร่างกาย ผู้สมัครที่มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พฤษภาคม 03, 2019 / by / 0 Comment

เอกสารชี้แจงขั้นตอนการตรวจร่างกาย ผู้สมัครที่มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ใบเขียนประวัติผู้ป่วยสีฟ้า(บัตรใหม่) รพ.รร.6

READ MORE

0

การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 03, 2019 / by / 0 Comment

การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562

READ MORE

0

การทดสอบบุคลิกภาพ

พฤษภาคม 03, 2019 / by / 0 Comment

กำหนดการทดสอบบุคลิกภาพ (ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก) สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ วันอังคารที่ 7 พ.ค.62  เวลา 07.00 – 12.00 น.  ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

READ MORE

0

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 12

พฤศจิกายน 25, 2015 / by / 0 Comment

รายชื่อผู้สมัครเฉพาะทางบริหารรุ่นที่12 ลงเวปไซด์1

READ MORE