สิงหาคม 14, 2015 / by / 0 Comment

READ MORE

กำหนดการทดสอบบุคลิกภาพ

กรกฎาคม 17, 2015 / by / 0 Comment

สอบบุคลิกภาพ1

READ MORE

กว่าจะมาเป็น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ในวันนี้

มิถุนายน 20, 2014 / by / 0 Comment

     วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ได้อนุมัติก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ โดยผู้บัญชาการทหารบก ฯพณฯ  จอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์ ในขณะนั้น โดยมี […]

READ MORE

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดระบบนักเรียนปกครอง

มิถุนายน 20, 2014 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบางกองทัพบก จัดระบบนักเรียนปกครอง เพื่อปกครองบังคับบัญชานักเรียนปกครองแต่ละชั้นปี ซึ่งเป็นการฝึกภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียนพยาบาล

READ MORE

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความยินดีกับ พยาบาลทหารบกรุ่นที่ 48

มิถุนายน 20, 2014 / by / 0 Comment

 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอแสดงความยินดีกับ พยาบาลทหารบกรุ่นที่ 48จำนวน 76นาย ที่ได้รับพระราชทานยศ เป็น ว่าที่ร้อยตรีและ ว่าที่ร้อยตรีหญิงหญิง เหล่าทหารแพทย์ โดย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทห […]

READ MORE

นักเรียนพยาบาล รับรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอรด์

มิถุนายน 20, 2014 / by / 0 Comment

พันเอกหญิงภารณี ฤกษ์เย็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนพยาบาลเครือวัลย์ พิรักษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ได้เข้ารับประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2013 […]

READ MORE