0

การดําเนินงานสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบภาควิชาการ จําแนกตามห้องสอบ สําหรับสนามสอบ วพม. และ วพบ.

กรกฎาคม 08, 2020 / by / 0 Comment

ประกาศคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบภาควิชาการ จําแนกตามห้องสอบ สําหรับสนามสอบ วพม. และ วพบ. แนะนำข […]

READ MORE

การคัดเลือกและมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

มิถุนายน 11, 2020 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดีเด่นและมอบโล่รางวัลในโอกาสครบรอบวัน สถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๑๙ สิงหาคมของทุกปี โดยสามารถดาวน์โหลดรายเอียดและแบบเสนอผู […]

READ MORE

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 – 27 พ.ค. 2563 (ห้องสอบเรียงตามหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร)

พฤษภาคม 23, 2020 / by / 0 Comment

วันที่ 26 พ.ค. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1-1 (เลขประจำตัว 100003-100346) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1-2 (เลขประจำตัว 100350-100902) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1-3 (เลขประจำตัว 100907-10 […]

READ MORE

พิธีเปิดการฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พฤศจิกายน 22, 2019 / by / 0 Comment

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผอ.ศพม. พลตรีหญิง อมราภรณ์ หมีปาน ผอ.วพบ. ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเปิดการฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กรมการสารวัตรทหารบก ระยะเวลา […]

READ MORE

วารสารพยาบาลทหารบก

พฤศจิกายน 18, 2019 / by / 0 Comment

Journal of The Royal Thai Army Nurses https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN วารสารพยาบาลทหารบก  เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของสมาคมพยาบาลทหารบก  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เผยแพร่ควา […]

READ MORE

ผอ.วพบ. และ คณะผู้บริหาร วพบ. เยี่ยมคารวะ ผอ.ศพม. และ เสธ ศพม.

ตุลาคม 10, 2019 / by / 0 Comment

ผอ.วพบ. และ คณะผู้บริหาร วพบ. เยี่ยมคารวะ ผอ.ศพม. และ เสธ ศพม. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 – 1000

READ MORE

0

ประกาศ

มิถุนายน 14, 2019 / by / 0 Comment

READ MORE

0

ประกาศบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 21, 2019 / by / 0 Comment

รายละเอียดการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 56 กาศบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกฯ

READ MORE

0

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

กันยายน 21, 2018 / by / 0 Comment

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเข้าร […]

READ MORE