หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

กำลังพล และนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรมกล่าวถวายสดุดี และร้องเพลง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งท…

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบ…

พิธีปัจฉิมนิเทศ และกล่าวให้โอวาท แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 10

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.…