admin rtanc

POST BY admin rtanc
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดฯ ทดสอบสมรรถภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดฯ ทดสอบสมรรถภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
การตรวจร่างกาย ผู้สมัครที่มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การตรวจร่างกาย ผู้สมัครที่มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
การสอบสัมภาษณ์  เพื่อเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562
0

การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
การทดสอบบุคลิกภาพ
0

การทดสอบบุคลิกภาพ

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
พิธีมอบหมวกนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 54

พิธีมอบหมวกนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 54

กุมภาพันธ์ 20, 2019 / 0 Comment
พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 15
0

พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 15

กุมภาพันธ์ 20, 2019 / 0 Comment
รับ-ส่ง หน้าที่ วพบ.

รับ-ส่ง หน้าที่ วพบ.

ตุลาคม 24, 2018 / 0 Comment
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาลรุ่นที่ 15
0

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาลรุ่นที่ 15

ตุลาคม 02, 2018 / 0 Comment
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

กันยายน 21, 2018 / 0 Comment
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กันยายน 21, 2018 / 0 Comment