admin rtanc

POST BY admin rtanc
ผอ.วพบ.ร่วมวางพานพุ่มสักการะ​  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
0

ผอ.วพบ.ร่วมวางพานพุ่มสักการะ​ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ตุลาคม 21, 2019 / 0 Comment
ผอ.วพบ.และคณะผู้บริหาร วพบ.เข้าร่วมพิธีตักบาตรฝ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
0

ผอ.วพบ.และคณะผู้บริหาร วพบ.เข้าร่วมพิธีตักบาตรฝ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตุลาคม 13, 2019 / 0 Comment
ผอ.วพบ. และ คณะผู้บริหาร วพบ. เยี่ยมคารวะ ผอ.ศพม. และ เสธ ศพม.

ผอ.วพบ. และ คณะผู้บริหาร วพบ. เยี่ยมคารวะ ผอ.ศพม. และ เสธ ศพม.

ตุลาคม 10, 2019 / 0 Comment
ขอแสดงความยินดีกับท่าน พลตรีหญิงอัจรา อุไรเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับท่าน พลตรีหญิงอัจรา อุไรเลิศ

สิงหาคม 22, 2019 / 0 Comment
กิจกรรม วันแม่ วพบ. ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรม วันแม่ วพบ. ประจำปี ๒๕๖๒

สิงหาคม 21, 2019 / 0 Comment
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๘

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๘

กรกฎาคม 12, 2019 / 0 Comment
ประกาศ

ประกาศ

มิถุนายน 14, 2019 / 0 Comment
ประกาศบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562
0

ประกาศบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 21, 2019 / 0 Comment
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดฯ ทดสอบสมรรถภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดฯ ทดสอบสมรรถภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
การตรวจร่างกาย ผู้สมัครที่มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การตรวจร่างกาย ผู้สมัครที่มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment