admin rtanc

POST BY admin rtanc
กิจกรรม วันแม่ วพบ. ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรม วันแม่ วพบ. ประจำปี ๒๕๖๒

สิงหาคม 21, 2019 / 0 Comment
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๘

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๘

กรกฎาคม 12, 2019 / 0 Comment
ประกาศ

ประกาศ

มิถุนายน 14, 2019 / 0 Comment
ประกาศบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562
0

ประกาศบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 21, 2019 / 0 Comment
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดฯ ทดสอบสมรรถภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ทดสอบความถนัดฯ ทดสอบสมรรถภาพ ตรวจร่างกาย และ สอบสัมภาษณ์

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
การตรวจร่างกาย ผู้สมัครที่มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การตรวจร่างกาย ผู้สมัครที่มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
การสอบสัมภาษณ์  เพื่อเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562
0

การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
การทดสอบบุคลิกภาพ
0

การทดสอบบุคลิกภาพ

พฤษภาคม 03, 2019 / 0 Comment
พิธีมอบหมวกนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 54

พิธีมอบหมวกนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 54

กุมภาพันธ์ 20, 2019 / 0 Comment
พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 15
0

พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 15

กุมภาพันธ์ 20, 2019 / 0 Comment