admin rtanc

POST BY admin rtanc
การดําเนินงานสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบภาควิชาการ จําแนกตามห้องสอบ สําหรับสนามสอบ วพม. และ วพบ.
0

การดําเนินงานสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบภาควิชาการ จําแนกตามห้องสอบ สําหรับสนามสอบ วพม. และ วพบ.

กรกฎาคม 08, 2020 / 0 Comment
การคัดเลือกและมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

การคัดเลือกและมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

มิถุนายน 11, 2020 / 0 Comment
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 – 27 พ.ค. 2563  (ห้องสอบเรียงตามหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร)
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 – 27 พ.ค. 2563 (ห้องสอบเรียงตามหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร)

พฤษภาคม 23, 2020 / 0 Comment
ประกาศผลบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พฤษภาคม 07, 2020 / 0 Comment
วพบ. รับการตรวจเยี่ยม เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ของสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วพบ. รับการตรวจเยี่ยม เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ของสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มีนาคม 04, 2020 / 0 Comment
ระบบการศึกษา ออนไลน์ผ่าน Google Classroom
0

ระบบการศึกษา ออนไลน์ผ่าน Google Classroom

มีนาคม 02, 2020 / 0 Comment
ประกาศรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 57 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 39

ประกาศรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 57 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 39

มกราคม 23, 2020 / 0 Comment
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับนรพ.กชวรรณ รองยาง ที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
0

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับนรพ.กชวรรณ รองยาง ที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

มกราคม 22, 2020 / 0 Comment
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

มกราคม 13, 2020 / 0 Comment
ผอ.ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ.

ผอ.ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ.

พฤศจิกายน 29, 2019 / 0 Comment