admin rtanc

POST BY admin rtanc
วพบ. รับการตรวจเยี่ยม เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ของสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วพบ. รับการตรวจเยี่ยม เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ของสภาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มีนาคม 04, 2020 / 0 Comment
ระบบการศึกษา ออนไลน์ผ่าน Google Classroom
0

ระบบการศึกษา ออนไลน์ผ่าน Google Classroom

มีนาคม 02, 2020 / 0 Comment
ประกาศรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 57 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 39

ประกาศรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 57 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 39

มกราคม 23, 2020 / 0 Comment
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับนรพ.กชวรรณ รองยาง ที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
0

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับนรพ.กชวรรณ รองยาง ที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

มกราคม 22, 2020 / 0 Comment
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

มกราคม 13, 2020 / 0 Comment
ผอ.ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ.

ผอ.ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยม วพบ.

พฤศจิกายน 29, 2019 / 0 Comment
พิธีเปิดการฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีเปิดการฝึกบูรณาการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พฤศจิกายน 22, 2019 / 0 Comment
วารสารพยาบาลทหารบก

วารสารพยาบาลทหารบก

พฤศจิกายน 18, 2019 / 0 Comment
ผอ.วพบ.ร่วมวางพานพุ่มสักการะ​  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
0

ผอ.วพบ.ร่วมวางพานพุ่มสักการะ​ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ตุลาคม 21, 2019 / 0 Comment
ผอ.วพบ.และคณะผู้บริหาร วพบ.เข้าร่วมพิธีตักบาตรฝ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
0

ผอ.วพบ.และคณะผู้บริหาร วพบ.เข้าร่วมพิธีตักบาตรฝ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตุลาคม 13, 2019 / 0 Comment