ในวันที่ 15 กันยายน 66
นักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 59 ร่วมในขบวนสวนสนามพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตขราชการของกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ประจำปี 2566 ณ รร.สร. พบ

By admin