วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ครบรอบปีที่ ๖๐ ในหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้าแบบคู่ขนานไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ: ความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของพยาบาลในสังคมดิจิตอล”“ Moving Forwards in Parallel with Healthcare Technology and Innovation: The Inevitable Challenges of Nurses in the Digital Society” ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แบบ Onsite ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ หรือ Online ผ่าน Zoom

By admin