พิธีมอบหมวกและประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจัดพิธีมอบหมวกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 41 โดยมี พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นประธานในพิธีฯ

และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยมี พลโท มานะพล เล็กสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีฯ

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนค่ะ

By admin