โดย NEW GEN Soldiers จัดค่ายเยาวชนกองทัพบก เเละผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กกล.ป้องกันชายแดน

เป็นโครงการนำเยาวชนทหาร ประกอบด้วย นักเรียนนายร้อย นักเรียนพยาบาลกองทัพบก นักศึกษาวิชาทหาร เเละกำลังพลกองทัพบก ไปเรียนรู้ภารกิจป้องกันประเทศ ได้แก่ การเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ เเละการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมถึงกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านเเสนสุข ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้แก่ การประกอบอาหารกลางวัน ติดป้ายให้ความรู้ต่างๆในโรงเรียน ปลูกต้นไม้ตามเเนวชายแดน เเละมอบเครื่องดนตรีไทยเเละถังขยะเเยกประเภท

By admin