วันที่ 26 สิงหาคม 2566 คณาจารย์ ภาควิชาความรู้พื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำนักเรียนพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน สาขา Health Science จำนวน 37 ทีม มีทีมผ่านเข้ารอบ Semi-final จำนวน 10 ทีม และ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ทีม

ผลการแข่งขัน ทีมจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และ รางวัลชมเชย อันดับ 1

นักเรียนพยาบาล คือ ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

By admin